A projekt címe: Gyors elválasztási eljárás kifejlesztése radioizotóposteragnosztikus gyógyszerek előállítására

 

 

Célunk, hogy olyan eljárásokat fejlesszünk ki, amely alkalmazásával a radioizotópos teranosztikumok előállítása gyorsabbá és hatékonyabbá tehető. Az ilyen radiogyógyszereket általában közvetlenül a felhasználás előtt, ott helyben állítják elő oly módon, hogy szerves molekulát valamilyen radioaktív izotópot tartalmazó reagensel reagáltatnak, melynek során a radioaktív izotóp beépül a molekulába. Habár ez a reakció általában gyorsan lejátszódik, az ezt követő tisztítási eljárás azonban sok esetben hosszadalmas. Nagy tehát az igény, hogy ezt a bonyolult több lépéses tisztítás lerövidüljön. Jelen projekt keretében két lehetséges megoldást szeretnénk kidolgozni erre a problémára. Az egyik szerint olyan molekulákat kívánunk előállítani, amelyben kémiailag kódolva van a fázisszeparáció lehetősége, és megfelelő eszközökkel a tisztítás nagyban lerövidül, a másik szerint olyan elválasztás technikai procedúrát dolgoznánk ki, melyet speciális kromatokráfiás készülék alkalmazásával a jelenleg piacon lévő vegyszerek is használhatóak. A két eljárás egymástól függetlenül alkalmazható, és végső soron az egészségügyben gyakran jelentkező hosszú várakozási idők lerövidülését jelentené. Jelenleg nincsenek ilyen megoldások a piacon, tehát egy gyors fejlesztéssel és jól irányzott publikációkkal hamar be lehetne törni erre a területre. Célunk, hogy a projekt végére rendelkezzünk a megfelelően szintetizált prekurzorok előállítási technologiájával, néhány ilyen prekurzor sikeresen előállítsunk, továbbá kidolgozzuk az elválasztástechnikai módszert a jelenleg is használt vegyszerek feldolgozásának felgyorsítására. Mint gyakorló vegyészek ezeket a feladatokat a kémiai szakirodalom alapján kívánjuk és tudjuk megoldani: nagyon fontos a szakirodalom ismerete nemcsak a megvalósítandó szintézisek miatt, hanem az eredmények publikálása miatt is. A megjelentetni kívánt publikációk biztosítják első sorban azt, hogy célcsoportnak számító diagnosztikai központok és kutatóhelyek megismerhessék eredményeinket, és a jövőben tőlünk rendeljék az általuk felhasznált vegyszereket. Reméljük, hogy könnyebb feldolgozhatóságot biztosító termékeink miatt hamarosan az állandó megrendelést jelentő PET/CT, PET/MRI és SPECT/CT klinikai diagnosztikai centrumok is vevőink lesznek. Addig azonban meg kell oldanunk azokat a kémiai és elválasztástechnikai feladatokat, hogy a fázisszeparációt lehetővé tévő molekuláris jelölést be tudjuk építeni a prekurzorok megfelelő részére. Ehhez olyan kémiai módszert kell kidolgoznunk, ami lehetővé teszi a szintézisút utolsó lépésében történő fázisjelölést. A fázisjelölési reakciónak jó funkciós csoport toleranciával kell rendelkeznie: nem érintheti a molekulában már bent lévő funkciós csoportokat. A projektünk párhuzamosan futó felében olyan elválasztás technikai módszert kívánunk kidolgozni, mellyel a piacon jelenleg elérhető prekurzorok izotópjelzést követő feldolgozása meggyorsítható. Ehhez olyan körülményeket, oldószereket kell választanunk, amelyek használata akár a betegekbe való beadás előtt is engedélyezett. Bízunk abban, hogy kutatásaink támogatást nyernek és eredményre vezetnek, és fejlesztéseink eredményeképpen lehetővé tudjuk tenni a világ számos pontján dolgozó kutatónak, hogy rövidebb idő alatt eredményesebb munkát végezzen, és főleg, hogy rövidül a betegek várakozási ideje és nő az esélye a gyorsabb diagnózisra, ezáltal gyógyulásra.